Kapela Bétel

Worshipová kapela Spoločenstva Bétel

Najbližšie vystúpenie: 1. 10. 2017 – Hlohovecký jarmok