Kapela Bétel

Worshipová kapela Spoločenstva Bétel

Najbližšie vystúpenie: 18. 5. 2019 – Stretnutie spoločenstiev Trnavskej arcidiecézy